Parteneri

 

Noutăți

 

Numere revistă

Filologie rusă nr. XXVIII

Filologie rusă nr. XXVII

Filologie rusă nr. XXVI

Filologie rusă nr. XXV

 

 

 

 

 

Scurt istoric al Revistei "Filologie rusă"

"Filologie rusă" este o revistă reprezentativă pentru domeniul rusisticii în România. Ea a fost precedată de o publicaţie a catedrei de specialitate a Universităţii din Bucureşti, care apărea la sfârșitul anilor 70 cu titlul de „Limba și literatura rusă” și apoi, la începutul anilor '80, sub denumirea de "Prelegeri de limba şi literatura rusă". Se publicau aici cu precădere lucrări ale membrilor catedrei. Acest profil s-a păstrat un timp şi în revista "Filologie rusă". De atunci însă lucrurile s-au schimbat radical. Sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Aneta Dobre (începând din 1997) obiectivele s-au adaptat treptat la cerinţele timpului. Au fost pe rând redactori-şef - prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, conf. univ. dr. Mihai Nistor, iar din anul 2007, această responsabilitate a preluat-o prof. univ. dr. Axinia Crasovschi (aceasta din urmă fiind și coordonatorul unuia dintre numere).

Revista reprezintă în prezent nu numai catedra de specialitate a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, dar şi Asociaţia profesorilor de limba şi literatura rusă din România. Este evidentă deja orientarea spre alinierea la exigenţele ştiinţifice, la standardele unei reviste contemporane, precum şi o tehnoredactare modernă (tehnoredactor este lect. univ. dr. Florentina Marin). "Filologie rusă" este o revistă cu referenţi și cu evaluatori în sistem peer-review; studiile publicate aici sunt în limbile rusă (cu precădere), română și , uneori, în engleză. În mod obligatoriu, toate au un rezumat într-o limbă de circulaţie. Din colectivul de redacţie fac parte reputate personalităţi din străinătate - acad. prof. univ. dr. dc. T. M. Balîhina şi prof. univ. dr. dc. L. A. Konstantinova din Rusia, prof. univ. dr.dc. Tatiana Nicolescu din Italia, conf. univ. dr. Galina Gvozdovici din Belarus, prof.univ. dr.dc. Mitsushi Kitajo din Japonia.

Ultimele numere ale revistei (care în prezent a ajuns la numărul XXVIII) au fost dedicate unor teme de reală importanţă ştiinţifică - fie de ordin aniversar ca, de exemplu: Puşkin - 200 de ani, Catedra de filologie rusă la 60 de ani, A. P. Cehov ~ 150 ~ , fie volume tematice edificatoare în sensul problematicii care-i preocupă pe cercetătorii atât de la noi, cât şi din alte ţări: Limba şi dialogul dintre culturi, Modernismul rus în contextul modernismului european, Texte despre text, Spaţiul şi timpul ca paradigme culturale, Tradiţie şi modernitate în limbă şi literatură . Fiind teme atât de atractive pentru literaţi, cât şi pentru lingvişti sau culturologi, în paginile revistei au început să publice şi specialişti din alte ţări, atraşi şi la simpozioanele internaţionale organizate de Catedră şi Asociaţie. Aşa încât, în afara autorilor din România şi Rusia au publicat şi colegi de la universităţi din Belarus, Bulgaria, Cehia, Georgia, Italia, Japonia, Polonia, Republica Moldova, Serbia, Ungaria. Revista devine astfel cunoscută în mediul universitar din ţări europene, asiatice (Kazahstanul, Japonia şi China) și SUA.

Este evident că orientarea revistei "Filologie rusă" este în prezent de deschidere spre un spaţiu academic larg, depăşind graniţele ţării noastre.

Revista « Filologie rusă » este acreditată și cotată CNCS la categoria B, poziția 9.

PN-II-ACRED-

Filologie

Filologie rusă

Departamentul de filologie rusa si slava, UB, Asociația profesorilor de limba si literatura rusa din Romania

B

AR-2012-0224